Semináře a vzdělávání

Připravujeme informačně vzdělávací semináře pro nové rozpočtové období 2014 – 2020

Témata:

  • Nové operační programy 2014 – 2020
  • První výzvy v roce 2015
  • Příprava záměrů pro realizaci
  • Zákon o veřejných zakázkách 137/2006 Sb., a pravidla pro výběr dodavatele dle operačních programů

Pokud máte zájem získávat informace o konání našich seminářů, přihlaste se k odběru newsletteru.

Archiv: Seminář – Dotační příležitosti pro obce v novém dotačním období 2014 – 2020 | OÚ Velká Losenice | 9.6.2015
 

 

Kulturně vzdělávací projekt Cestujeme s velvyslanci

Ve spolupráci s ex-velvyslancem České republiky panem RNDr. Janem Filipenským, CSc. jsme připravili zajímavý a exkluzivní projekt Cestujeme s velvyslanci.

 

 

Archiv vzdělávacích seminářů