Rizikový kapitál (Venture Capital) a Obchodní andělé (Business Angels)

Vyhledáváme soukromé růstové podniky, které hledají investora pro zahájení podnikatelské činnosti, rozvoje svého záměru či expanzi podnikatelských aktivit. Poskytujeme poradenství nejen v oblasti vyhledání obchodního anděla nebo fondu rizikového kapitálu, ale vytváříme také společnosti podmínky pro úspěšné jednání s investory, pomůžeme sjednat první schůzky, zajistit ve spolupráci se společností podnikatelský plán, příp. návrh dalšího postupu v oblasti rozvoje, prodeje a dalších aktivit.

Dále zastupujeme společnosti při jednání s investory. Poskytujeme poradenství při jednání o indikativní nabídce. Podílíme se při přípravě investice a ověření společnosti pro investora.

Současně Vám můžeme poradit v oblasti čerpání investic z dotačních zdrojů a vyhledat vhodný zahraniční trh pro export Vašich produktů.

 

V případě, že máte zájem o podporu Vašeho podnikatelského záměru nebo se chcete jen informovat, neváhejte nás kontaktovat.

 

Sdělte nám své vize a plány, my Vám řekneme, jak na ně dosáhnete.


Máte dobrý inovativní nápad, ale schází Vám finanční prostředky pro jeho realizaci? Rádi byste našli partnera pro rozvoj Vašeho projektu nebo získali podporu z veřejných zdrojů?

Chcete investovat do inovačních projektů, podílet se na jejich rozvoji a růstu, ale nemáte čas hledat a procházet různé informační zdroje?

Právě Vám je určena databáze investičních záměrů s inovativním potenciálem a databáze investorů, kteří mají zájem kapitálově vstoupit do zajímavého projektu. Vyplňte prosím jednoduchý formulář, na jehož základě Vás zařadíme do naší databáze a pokusíme se najít pro Vás řešení, které přispěje k dosažení Vašeho cíle.

Vaše kontaktní údaje zůstanou zachovány v naprosté tajnosti a budou využívány pouze pro komunikaci s Vámi. V žádném případě neposkytujeme kontaktní údaje našich klientů třetím stranám.

 

 

Pomáháme inovační projektům růst – jsme dodavatelem služeb Skauta pro projekt

CzechEkoSystem - Ekosystém pro rizikový kapitál

 

 

 

 

 

 

Projekt CzechEkoSystem si klade za cíl vytvořit zázemí (ekosystém) pro nastartování a udrženífunkčního systému pro poskytování seed, start-up a venture kapitálu firmám hledající investorypro akceleraci vlastního rozvoje (kapitalizace firmy).

CzechEkoSystem je prakticky předprojektem plánovaného projektu „Seed / Venture kapitálovýfond“. Projekt „Seed / Venture kapitálový fond“ bude mít za úkol propojit připraveného žadatele (např. díky CzechEkoSystemu) s reálným investorem a zároveň kofinancovat daný kapitálový vstup. Systémfondu je založen na vícezdrojovém financování, kde podmínkou zařazení do tohoto projektu budepřesvědčit a získat kofinancování od soukromého investora v seed a start-up fázi nejméně ve výši 30 % a venture fázi minimálně 50 % z celkové investice. Zbylé prostředky poskytne fond (dotačnízdroje EU a státního rozpočtu). Rovnováha systému je založena na tom, že firma získává potřebnýkapitál na základě postoupení části vlastnického podílu firmy. Po rozvoji firmy dojde k ukončeníinvestice formou výstupu fondu – tzv. exitu.Vlastní projekt CzechEkoSystem poskytne nezbytné zázemí pro firmy zařazené do projektu ve forměpřípravy žadatele a projektu, doplněné o nezbytné segmenty poradenství (ekonomicko-analytické,právní, patentové, investiční, …).

Úspěšný žadatel získá, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče, praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu, praktickéuplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností tak, aby sezvýšila atraktivita projektu pro případné investory.

Podrobné informace o našem zapojení do projektu a službách Skauta se dozvíte zde.