Ochrana práv duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví (autorské právo, průmyslová práva a práva související), jejich ochrana a nakládání s těmito právy jsou neoddělitelnou součástí lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení.

Ve spolupráci se specialistkou Ing. Radmilou Baumovou, patentovou zástupkyní, zajistíme odbornou pomoc ve věcech týkajících se ochrany práv duševního vlastnictví.

 

Nabízíme Vám:

  • ochranu průmyslových práv a práv na označení (technických řešení – vynálezy, patenty, užitné vzory; ochrana designu – průmyslové vzory; ochranné známky – loga, firemní názvy, značky výrobků; označení původu) včetně zpracování přihlášek a zastupování klientů zejména v České republice, ale také na zahraniční úrovni.
  • patentové a známkové rešerše (na patentovou nezávadnost nových výrobků před jejich uvedením na trh, na stav techniky výrobku, na konkurenční firmu a její chráněné patenty nebo vzory, na právní stav patentu, užitného nebo průmyslového vzoru, na nechráněné názvy, loga, značky před jejich přihlášením k ochraně, na ochranné známky konkurenčních firem)
  • konzultační a poradenské služby v oblasti vhodnosti ochrany, patentů, vzorů, ochranných známek, porušování průmyslových práv, nekalosoutěžního jednání, licenčních smluv, převodů práv mezi firmami, …
  • zajištění dotací na průmyslová práva

Bližší informace o této nabídce Vám sdělí:

Ing. Marcela Filipenská
asistentka patentového zástupce, číslo osvědčení 2040
Polní 302/32, 591 02 Žďár nad Sázavou
tel. +420 561 110 119, mobil: +420 777 193 964
e-mail: filipenska[at]eurogrant.cz.

 
Rovněž můžete vyplnit a odeslat poptávkový formulář.

 
 

Související odkazy

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu EU (OHIM)

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)