Certifikace

V této sekci najdete seznam certifikátů a osvědčení získaných společností nebo jejími pracovníky.

Spolehlivá firma (2011)

Projektový manažer OPŽP (2010)

Akreditační workshop Společnosti pro projektové řízení ČR (2009)

Finanční kontrola a audit (2008)

Studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů (2008)

Projektové řízení (2008)

Národní registr poradců (2006)

V září 2006 byla Ing. Marcela Filipenská (senior project manager) certifikována a zařazena do Národního registru poradců (www.nrp.cz) jehož zakladatelem je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Horizontální priority strukturálních fondů (2005)