O společnosti

EUROGRANT Consulting s.r.o. je dynamická společnost poskytující zákazníkům České republiky své odborné služby především v oblasti dotačního, podnikatelského, finančního a projektového poradenství.
Podnikatelská historie společnosti navazuje na samostatně výdělečnou činnost svého zakladatele pana Víta Filipenského, která je datována od roku 1999 a také dlouholeté profesní zkušenosti v oblasti dotační politiky Ing. Marcely Filipenské.
Poskytováním služeb v oboru odborného dotačního a finančního poradenství se zabývá od druhé poloviny roku 2003.

Společnost EUROGRANT Consulting s.r.o. se zaměřuje zejména na komplexní řešení projektů našich klientů, kde se jedná jak o dotace z fondů Evropské unie, státního či krajských rozpočtů, tak i kompletní servis zajištění a organizace výběrového řízení. Klientům rovněž poskytujeme dohled nad vlastní realizací projektů tak, aby byl zajištěn průběh realizace projektu v souladu s příslušnými pravidly pro poskytnutí dotace.

Společnost poskytuje své odborné služby všem typům subjektů, veřejnému sektoru i soukromému sektoru, včetně zemědělských podnikatelů a neziskových organizací.

Disponujeme kvalitním týmem pracovníků, kteří jsou schopni poskytnout zákazníkům profesionální
služby. Společnost spolupracuje na jednotlivých zakázkách i s řadou externích odborníků.

Na základě našich zkušeností a soustavného vzdělávání pracovníků společnosti, Vám nabízíme komplexní a odborné poradenství.

 

Rádi využijeme naše zkušenosti ve Váš prospěch!