Projektový management

Odborné vedení klienta v realizační fázi projektu, zejména u projektů podpořených dotací. Všechny dotační programy, které poskytují finanční prostředky na realizaci projektů, vyžadují plnění předem stanovených podmínek (administrace, účetnictví), které jsou nezbytnou podmínkou pro bezproblémové vyplacení dotace.

Projektový management zahrnuje činnosti související se zpracováním zpráv o stavu realizace projektu, dohled nad dodržování časového i finančního plánu projektu a nad jeho závaznými výstupy. Tím je umožněno klientovi soustředit se plně na fyzickou realizaci projektu. Projektový management snižuje riziko případného krácení nebo odebrání dotace.

V oblasti řízení dotačních projektů poskytujeme následující služby:

  • poradenský servis při čerpání dotace a realizaci projektů (dohled nad dodržováním pravidel pro poskytnutí dotace, sledování dodržování závazných termínů, finančního plánu a indikátorů projektu);
  • komunikace s poskytovatelem dotace;
  • zpracování průběžných a závěrečných zpráv;
  • kontrola dokumentace (výstupů od dodavatelů projektu, např. stavební deník, soupis provedených prací, předávací protokoly, faktury, apod.);
  • vyúčtování projektu z hlediska dotace;
  • poradenství v období udržitelnosti projektu.

 

Nezávazný poptávkový formulář