Žádost o dotaci

Zpracováním dotační projektové dokumentace neboli žádosti o dotaci se zabýváme od druhé poloviny roku 2003!

Cílem naší práce je poskytnout klientovi profesionální komplexní služby, které mají za cíl přidělení dotace na realizaci projektového záměru a jeho zdárné dokončení dle podmínek dotačního programu. Vysokého ukazatele úspěšnosti (v současné době 85 %) dosahujeme prostřednictvím podrobné předběžné analýzy projektového záměru, na základě které jsme schopni určit šanci klienta na zisk dotace. Naším stěžejním firemním ukazatelem není počet podaných projektů, ale jejich úspěšnost.

Příprava a zpracování dotační projektové dokumentace zahrnuje zejména následující činnosti:

 • zpracování základní koncepce projektu
 • zpracování ekonomického modelu projektu včetně způsobů spolufinancování
 • kontakt se subjekty implementačních struktur
 • vypracování žádosti o dotaci (v elektronické i papírové podobě)
 • zpracování povinných příloh k žádosti, například
  • Podnikatelský záměr
  • Studie proveditelnosti
  • Cost-benefit analýza
  • Finanční plán projektu
  • Cash-flow projektu
  • Cash-flow podniku
  • Podrobný rozpočet projektu
  • Doklad o zajištění financování projektu
  • Partnerské smlouvy (pokud jsou pro projekt relevantní)
  • Čestná prohlášení žadatele, apod.
 • kompletace předepsaných dokumentů.

 

Nezávazný poptávkový formulář