DOTAČNÍ NEWSLETTER

Nabízíme Vám zdarma pravidelné zasílání přehledných informací o otevřených a plánovaných výzvách pro podávání žádosti o dotaci. Pokud chcete využít příležitostí programového období 2014 – 2020 a získat tak pro svůj projekt či organizaci dotaci (nejen) z fondů EU, pak je tato služba určena právě pro Vás.

 

Newsletter Vám nabídne aktuální a přehledné informace o tom, jaké aktivity jsou právě podporovány příp. jaké budou podporovány v dohledné době, kdy je nutné podat žádost o dotaci a další důležité informace. Stačí se jen zaregistrovat a následně v newsletteru sledovat, kde je šance právě pro Vás!

 

Pro registrované odběratele je připravena řada výhod!

 

Newsletter obsahuje následující informace:

1/ Aktuální, probíhající výzvy pro příjem žádostí o dotaci

 • podporované aktivity, na které lze získat dotaci (např. nákup strojů a vybavení, výstavba provozovny, poskytování sociálních služeb, …)
 • forma a výše podpory (výše dotace v % nebo Kč, limity celkových výdajů projektu, limity způsobilých výdajů)
 • oprávnění žadatelé – subjekty, které mohou o dotaci požádat
 • harmonogram výzvy – zahájení a ukončení příjmu žádostí o dotaci
 • základní omezení daná výzvou
 • stručné informace  o dotačním programu oblasti podpory

 

2/ Plánované výzvy

 • předpokládané podporované aktivity, na které lze získat dotaci (např. nákup strojů a vybavení, výstavba provozovny, poskytování sociálních služeb, …)
 • forma a výše podpory (výše dotace v % nebo Kč, limity celkových výdajů projektu, limity způsobilých výdajů)
 • oprávnění žadatelé – subjekty, které mohou o dotaci požádat
 • předpokládaný harmonogram výzvy – zahájení a ukončení příjmu žádostí o dotaci
 • základní omezení daná výzvou
 • stručné informace  o dotačním programu oblasti podpory

 

Newsletter je koncipován samostatně pro čtyři kategorie subjektů (žadatelů o dotaci):

1/    podnikatelské subjekty nezemědělské –  společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, evropská (akciová) společnost dle ES/2157/2001, evropské hospodářské zájmové sdružení dle zákona č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)

2/    podnikatelské subjekty zemědělské – zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, podnikatelský subjekt vlastněný z převážné většiny zemědělskými prvovýrobci a jejichž předmětem je poskytovat práce související výhradně se zemědělskou výrobou

3/    územně samosprávné celky – obce, kraje, stát, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky, obcí, měst, krajů a státu, státní podniky a organizace, ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více jak 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně veřejných výzkumných institucí, obchodní společnosti vlastněné z méně než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty

4/    ostatní subjekty – nestátní neziskové organizace, fyzické osoby nepodnikatelé, družstva, školská a vzdělávací zařízení či instituce, veřejné výzkumné instituce, zdravotnická zařízení, ostatní subjekty

 

Četnost zasílání newsletteru

Newsletter je zasílán pravidelně, každé 4 měsíce, tj. 3krát ročně.

 

Bezplatné zasílání

Zasílání newsletteru i registrace k jeho odběru jsou pro Vás bezplatné a zcela zdarma! Odběrem newsletteru nejste nijak vázáni na naše služby. Je jen na Vás zda využijete šanci získat dotaci z fondů Evropské unie pro Váš projekt či organizaci. Rádi Vám však pomůžeme zanalyzovat možnosti financování nejen konkrétního záměru, ale i možnosti využití dotací pro Vaši organizaci.

 

Výhody pro registrované odběratele

Odběratelům registrovaným k odběru dotačního newsletteru nabízíme:

 • úvodní konzultaci financování záměru či organizace v rozsahu 1 hodiny zdarma
 • slevu 30 % na zpracování analýzy dotačních příležitostí pro jeden záměr organizace (pro jedno dané IČ), cena po slevě činí 2.730 Kč bez DPH

 

Ukázka newsletteru

Vizualizaci informační a obsahové struktury newsletteru si můžete prohlédnout zde.

 

Registrace

Název organizace:

IČ:

Jméno a příjmení:

Váš Email:

Telefon (nepovinné):


Máme zájem o zasílání newsletteru pro:
Podnikatelské subjekty nezemědělské
Podnikatelské subjekty zemědělské
Územně samosprávní celky
Ostatní subjekty


Předmět zprávy

Vyjádření souhlasu:


Kde jste se o nás dozvěděli:
Z internetu
Na základě doporučení


Do pole prosím opište bezpečnostní kód:

captcha