Analýza dotačních příležitostí

Služba se zaměřuje na vyhledávání vhodných dotačních zdrojů pro financování investičních i neinvestičních projektů. Výstupem naší práce jsou souhrnné informace o vhodném dotačním programu, zahrnující jak základní podmínky pro získání dotace, tak identifikování možných omezení pro získání dotace. Předmětem analýzy je také posouzení výhodnosti dotace v závislosti na vynaložené náklady na realizaci projektu a závazky plynoucí z přiznání dotace. Důležitým aspektem analýzy dotačních příležitostí je také zhodnocení bonity (úspěšnosti) žádosti o dotaci na daný projekt.

 

Analýzou odpovídáme na otázky:

Mohu získat dotaci pro svůj záměr?

Měla by to být první otázka každého potenciálního žadatele. Je spousta kritérií, které žadatel musí splnit, aby se vůbec mohl stát účastníkem řízení dotačního procesu.
 

Jak musím upravit svůj záměr, abych dotaci mohl získat?

Z prvního pohledu se může zdát, že záměr není možné podpořit. Ovšem můžeme navrhnout úpravy, které záměr posunou do způsobilosti.
 

V jakých programech mohu požádat o dotaci?

Existuje tolik operačních programů, tolik opatření a podopatření. Pomůžeme Vám se v nich zorientovat.
 

Kdy bude nejbližší výzva pro sběr žádostí o dotaci?

Odpovíme na otázku, jak moc spěchat s přípravou projektu. Vytvoříme Vám časový plán, který Vám pomůžeme naplánovat přípravu pro podání žádosti o dotaci.
 

Je pro mne vůbec efektivní čerpat na záměr dotaci?

Existují záměry, které jsou podporované z dotačních prostředků, ovšem jejich čerpání většinou vyžaduje nemalé prostředky na přípravu, realizaci a spolufinancování projektu. Nevynaložte zbytečné náklady na záměr, který se Vám nevyplatí.

 

Nezávazný poptávkový formulář