Dotační poradenství

Společnost EUROGRANT Consulting s.r.o. poskytuje komplexní servis v oblasti dotačního poradenství. V rámci této činnosti provádíme:

  • průzkum dotačních možností záměrů klientů (analýza dotačních příležitostí),
  • průběžný monitoring dotačních příležitostí,
  • zpracování dotační projektové dokumentace.

Analýza dotačních příležitostí

Služba se zaměřuje na vyhledávání vhodných dotačních zdrojů pro financování investičních i neinvestičních projektů. Výstupem naší práce jsou souhrnné informace o vhodném dotačním programu, zahrnující jak základní podmínky pro získání dotace, …[více].

Monitoring dotačních příležitostí

Jedná se o průběžné sledování a zasílání informací klientovi o vhodných dotačních příležitostech pro daný záměr. Monitoring Vám zajistí aktuální přehledné informace o plánovaných termínech pro podání žádostí či změnách pravidel pro poskytnutí dotace v předem vytipovaných dotačních programech a zároveň Vás informuje o nových zdrojích kofinancování záměru. …[více].

Žádost o dotaci

Stěžejní úkon v projektovém procesu rozhodující o pokračování projektu. Kompletujeme spolu s žadatelem veškerou potřebnou dokumentaci nezbytnou k podání žádosti, ale především vytváříme projekt, který má za cíl uspět v rozhodovacím řízení řídících orgánů …[více].

Dotační newsletter

Pravidelné a bezplatné zasílání přehledných informací o otevřených a plánovaných výzvách pro podávání žádosti o dotaci. Pokud chcete využít jednu z posledních možností programového období 2007 – 2013 a získat tak pro svůj projekt či organizaci dotaci z fondů EU, pak je tato služba určena právě pro Vás. …[více].