Programy EU

Evropská unie poskytuje finanční prostředky a granty na celou řadu programů a projektů z široké škály oblastí (dopravní infrastruktura, rozvoj lidských zdrojů, ochrana životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce, podnikání, věda a výzkum, zemědělství, služby veřejné správy a samosprávy, vzdělávání a mnoho dalších).
Centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU v České republice je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Pro výkon této funkce byl na MMR zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK), jenž je obdobou ústředních slaďujících institucí v ostatních členských státech Unie.

Operační programy 2014 – 2020

V novém období 2014-2020 má ČR schváleno 20 operačních programů …  [více].

Operační programy 2007 – 2013

Česká republika si s EU pro programovací období 2007 – 2013 dojednala 26 operačních programů … [více].