Dotační programy

Fondy a programy EU

Evropská unie poskytuje finanční prostředky a granty na celou řadu programů a projektů z široké škály oblastí (dopravní infrastruktura, rozvoj lidských zdrojů, ochrana životního prostředí, rozvoj cestovního ruchu, rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce, podnikání, věda a výzkum, zemědělství, služby veřejné správy a samosprávy, vzdělávání a mnoho dalších).
Centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU v České republice je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Pro výkon této funkce byl na MMR zřízen Národní orgán pro koordinaci (NOK),
jenž je obdobou ústředních slaďujících institucí v ostatních členských státech Unie.

Česká republika si s EU pro programovací období 2007 – 2013 dojednala 26 operačních programů … [více].

V novém období 2014-2020 má ČR schváleno 20 operačních programů …  [více].

 

Státní rozpočet ČR

Prostřednictvím státního rozpočtu, resp. prostřednictvím ministerstev, poskytuje Česká republika další množství rozličných druhů podpor na různé projekty.

Ostatní užitečné odkazy

  • Evropská unie
  • Státní fondy ČR
  • Kraje ČR …[více].

 

 

Informace o konkrétních vyhlášených nebo plánovaných výzvách naleznete zde.