ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY


PODNIKATELÉ


ZEMĚDĚLŠTÍ PODNIKATELÉ


OSTATNÍ SUBJEKTY

Zvolte subjekt, pro který hledáte dotaci.

 

NOVINKY

 

alternativní textNové možnosti pro poskytování kvalitních sociálních služeb

30.5.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou moci kraje, obce, nestátní neziskové organizace, církve a další subjekty získat finanční prostředky Více

 
 

Zemědělcům odstartovala možnost čerpat dotace a investiční či provozní úvěry

3.5.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Právě dnes byl zahájen příjem žádosti o podporu investic do zemědělských, lesnických a potravinářských podniků v rámci 2. kola výzev PRV, a od nedávna je také možné žádat o čerpání nových úvěrů na investice do strojů nebo samotný provoz. Více

 
 

Dotace na vodovody, kanalizace a ČOV v malých obcích

29.4.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo zemědělství připravilo primárně pro malé obce do 1 000 obyvatel a nově také pro místní (městské) části s velikostí do 1 000 obyvatel podporu výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu. Více

 
 

Financování bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2017

22.3.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Vláda České republiky prostřednictvím Vládního výboru pro zdravotně postižené připravila Program mobility, jenž se zaměřuje na odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Více

 
 

Zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři získají investiční a provozní úvěry

18.3.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) připravil pro podnikatele zabývající se zemědělskou prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím a zpracováním dřeva nové úvěry. Více

 
 

2. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

19.2.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 2. kolo výzev v Programu rozvoje venkova pro nové dotační období 2014-2020. Více

 

NZÚNová kontinuální výzva na zateplení a energetické úspory rodinných domů

21.10.2015 | Autor: EUROGRANT Consulting

MŽP a SFŽP dnes zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám pro majitele rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na výměnu oken, dveří, zateplení domu, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo či solární systémy. Více

 

eura1Fórum o dotacích se rozšiřuje o poradenství

16.09.2015 | Autor: EUROGRANT Consulting

V květnu tohoto roku jsme pro Vás spustili fórum o dotacích, kde jste dosud diskutovali o svých zkušenostech se získáváním dotací pro své projekty a jejich následné realizaci. Diskutovat na tato témata můžete samozřejmě dále, ale navíc jsme tento prostor rozšířili i o možnost odborného poradenství. Více

 

 

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Financování bezbariérových tras ve městech a obcích!

Vláda České republiky prostřednictvím Vládního výboru pro zdravotně postižené připravila Program mobility, jenž se zaměřuje na odstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě. Více informací 

(Vloženo: 22.03.2016)