NOVINKY

18. 12. 2014 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015!

EUROGRANT Consulting s.r.o. Vám přeje příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchu v novém roce 2015.  Více [...]

21. 10. 2014 Nový operační program Rybářství schválila vláda

Podpora začínajících rybářů v rozjezdu vlastního podnikání, investice do rybochovných zařízení, rybářská turistika. To jsou jen některé z nových oblastí podpory OP Rybářství 2014-2020, který minulý týden schválila vláda. Více [...]

14. 10. 2014 MAS posilují, více peněz a dotačních příležitostí pro venkov

Místní akční skupiny (MAS), sdružující v místním partnerství obce, podnikatele i neziskové organizace, v novém programovém období 2014-2020 posílí svoji pozici a usnadní přístup místním subjektům k evropským dotacím s cílem společného rozvoje venkovských oblastí. Více [...]

25. 8. 2014 Podpora nezemědělských podnikatelských činností pokračuje i v novém PRV

V rámci předchozího Programu rozvoje venkova (PRV) bylo možné setkat se s opatřením podporujícím tzv. diverzifikaci činností nezemědělské povahy ve venkovském prostoru. Toto opatření zůstává zachováno i v novém programu pro roky 2014-2020, ačkoli k určitým změnám přece jen dochází. Více [...]

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Dotace na úspory energií v RD!

MŽP podpoří v první výzvě programu Nová zelená úsporám snížení spotřeby energií a instalace OZE pro rodinné domy. Více informací 

(Vloženo: 15.1.2014)