ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY


PODNIKATELÉ


ZEMĚDĚLŠTÍ PODNIKATELÉ


OSTATNÍ SUBJEKTY

Zvolte subjekt, pro který hledáte dotaci.

 

NOVINKY

 

alternativní text

Na vodohospodářské projekty a zajištění pitné vody je vyčleněno dalších 5 miliard korun

16.9.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Finanční prostředky jsou určeny převážně na dostavbu či výstavbu kanalizace a výstavbu, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod … Více

 
 

alternativní textRozvoj a modernizace sportovních zařízení z programu MŠMT

16.9.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

MŠMT vyhlašuje druhé kolo investičního programu pro rozvoj a modernizaci sportovních zařízení pro rok 2016. Více

 
 

alternativní textFinanční prostředky na cyklistické stezky, bezpečnost dopravy a nově také na křížení infrastruktury

09.09.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

SFDI opět připravilo pravidla pro financování „malých“ projektů dopravní infrastruktury pro rok 2017. Jedná se o projekty zaměřené na budování či opravu cyklostezek, akce zajišťující zvýšení bezpečnosti a dopravní plynulosti, a akce řešící křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací. Více

 
 

alternativní textRozvoj kapacit mateřských a základních škol

31.08.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

MŠMT vyhlašuje další výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2017 a 2018. Více

 
 

alternativní textModernizace odborných učeben a bezbariérové přístupy. V IROP je pro základní školy připraveno přes 2 miliardy korun

19.08.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání, nyní pro základní školy. Více

 
 

alternativní textPodpora ochrany přírody a krajiny – nové výzvy OPŽP

16.08.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo životního prostředí protřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vyhlásilo nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí zaměřující se na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Více

 
 

alternativní textTéměř dvě miliardy korun pro odpadové hospodářství

05.08.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo dvě nové výzvy k podávání žádostí o dotaci zaměřené na odpadové hospodářství. Více

 
 

mze3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

04.08.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 -2020. Budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků.. Více

 
 

alternativní textRybáři mohou čerpat další podporu pro svou činnost

22.07.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo zemědělství připravilo 5. výzvu OP Rybářství, ve které je pro rybáře, na podporu jejich konkurenceschopnosti a rozvoje, připraveno 400 mil. Kč. Více

 
 

alternativní textPro včelaře je přichystáno 232 milionů korun

21.07.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Vláda ČR schválila pravidla podpory včelařů na období let 2017 až 20419. Přečtěte si více

 
 

alternativní textBoj se suchem odstartoval dotacemi na zdroje pitné vody v obcích

14.07.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu zaměřenou na nové i průzkumné vrty řešící zdroje pitné vody v obcích, včetně jejich napojení na vodovodní řady. Více

 
 

alternativní textNová možnost ušetřit za energie ve veřejných budovách

11.07.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo další výzvu na zateplení a další investice do energetických úspor veřejných budov pro obce, města, školy, „neziskovky“ a další subjekty. Více

 
 

alternativní textNová vyšší podpora zateplení bytových domů

28.06.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc. Více

 
 

Vzdělávání zaměstnanců z OPZPříspěvky na vzdělávání zaměstnanců

20.06.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

MPSV poskytuje dotace na prohlubování kvalifikace a zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé mohou získat příspěvek na jazykové vzdělávání, obecné a specializované IT kurzy, ekonomické, právní a další kurzy a také na technické a jiné odborné vzdělávání svých zaměstnanců. Více