NOVINKY

25. 8. 2014 Podpora nezemědělských podnikatelských činností pokračuje i v novém PRV

V rámci předchozího Programu rozvoje venkova (PRV) bylo možné setkat se s opatřením podporujícím tzv. diverzifikaci činností nezemědělské povahy ve venkovském prostoru. Toto opatření zůstává zachováno i v novém programu pro roky 2014-2020, ačkoli k určitým změnám přece jen došlo. Více [...]

15. 8. 2014 Evropská komise schválila Česku Dohodu o partnerství

Několikaleté vyjednávání mezi ČR a Evropskou komisí přineslo kýžený výsledek – schválení strategického dokumentu, podle kterého budou v příštích sedmi letech v zemi rozdělovány prostředky evropských fondů. Více [...]

1. 8. 2014 Dotační podpora lesního hospodářství 2015-2020

Nedílnou součástí nového Programu rozvoje venkova je oblast lesnictví. Více informací o podporovaných oblastech a opatřeních [...]

25. 7. 2014 Podpora investic do zemědělství a potravinářství v letech 2014-2020

Program rozvoje venkova na příští programové období plánuje, stejně jako v tom předchozím, podporovat investice do zemědělství a potravinářství. Více [...]

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Dotace na úspory energií v RD!

MŽP podpoří v první výzvě programu Nová zelená úsporám snížení spotřeby energií a instalace OZE pro rodinné domy. Více informací 

(Vloženo: 15.1.2014)