ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY


PODNIKATELÉ


ZEMĚDĚLŠTÍ PODNIKATELÉ


OSTATNÍ SUBJEKTY

Zvolte subjekt, pro který hledáte dotaci.

 

NOVINKY

 

alternativní textNová vyšší podpora zateplení bytových domů

28.06.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Současná výzva bude končit příští měsíc. Více

 
 

Vzdělávání zaměstnanců z OPZPříspěvky na vzdělávání zaměstnanců

20.06.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

MPSV poskytuje dotace na prohlubování kvalifikace a zvyšování kompetencí pracovníků. Zaměstnavatelé mohou získat příspěvek na jazykové vzdělávání, obecné a specializované IT kurzy, ekonomické, právní a další kurzy a také na technické a jiné odborné vzdělávání svých zaměstnanců. Více

 
 

alternativní textIROP poskytne více než 1 miliardu korun na sociální bydlení

16.06.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje začátkem června další výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu. Více než jedna miliarda korun půjde na sociální bydlení. Více

 
 

alternativní textNové možnosti pro poskytování kvalitních sociálních služeb

30.5.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) budou moci kraje, obce, nestátní neziskové organizace, církve a další subjekty získat finanční prostředky Více

 
 

Dotace na vodovody, kanalizace a ČOV v malých obcích

29.4.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo zemědělství připravilo primárně pro malé obce do 1 000 obyvatel a nově také pro místní (městské) části s velikostí do 1 000 obyvatel podporu výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu. Více