ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY


PODNIKATELÉ


ZEMĚDĚLŠTÍ PODNIKATELÉ


OSTATNÍ SUBJEKTY

Zvolte subjekt, pro který hledáte dotaci.

 

NOVINKY

 

20.10.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy na předkládání žádostí o dotaci z programů Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora bydlení a Podpora revitalizace území a další. Více

 
 

13.10.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Do konce roku budou vyhlášeny nové výzvy v programu OPPIK a byla upravena některá pravidla. Tyto informace nám přináší nová Agentura pro podnikání a inovace. Více

 
 

alternativní text

Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

12.10.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

MMR zveřejnilo nové výzvy v rámci IROP zaměřené na podporu zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. … Více

 
 

alternativní text

Na vodohospodářské projekty a zajištění pitné vody je vyčleněno dalších 5 miliard korun

16.9.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Finanční prostředky jsou určeny převážně na dostavbu či výstavbu kanalizace a výstavbu, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod … Více

 
 

alternativní textRozvoj a modernizace sportovních zařízení z programu MŠMT

16.9.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

MŠMT vyhlašuje druhé kolo investičního programu pro rozvoj a modernizaci sportovních zařízení pro rok 2016. Více

 
 

alternativní textFinanční prostředky na cyklistické stezky, bezpečnost dopravy a nově také na křížení infrastruktury

09.09.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

SFDI opět připravilo pravidla pro financování „malých“ projektů dopravní infrastruktury pro rok 2017. Jedná se o projekty zaměřené na budování či opravu cyklostezek, akce zajišťující zvýšení bezpečnosti a dopravní plynulosti, a akce řešící křížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací. Více

 
 

alternativní textRozvoj kapacit mateřských a základních škol

31.08.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

MŠMT vyhlašuje další výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2017 a 2018. Více

 
 

alternativní textModernizace odborných učeben a bezbariérové přístupy. V IROP je pro základní školy připraveno přes 2 miliardy korun

19.08.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další dvě výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání, nyní pro základní školy. Více

 
 

alternativní textPodpora ochrany přírody a krajiny – nové výzvy OPŽP

16.08.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo životního prostředí protřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vyhlásilo nové výzvy v Operačním programu Životní prostředí zaměřující se na ochranu a péči o přírodu a krajinu. Více

 
 

alternativní textTéměř dvě miliardy korun pro odpadové hospodářství

05.08.2016 | Autor: EUROGRANT Consulting

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo dvě nové výzvy k podávání žádostí o dotaci zaměřené na odpadové hospodářství. Více

 

Další novinky